SHANCO er et mellemled mellem investorer og virksomheder, som på vegne af børsnoterede og unoterede selskaber klarlægger fundraising strategi og faciliterer vejen til kontakt til relevante institutionelle og private investorer.

Kontakt os

SHANCO har et globalt netværk af institutionelle investorer, og kendskab til deres investeringsstrategier.

Dette gælder hedge funds, long only, private equity, venture, div. credit funds, family offices, mv.

Dette skaber muligheder for vores kunder, idet netværket baner vejen for at målrette vores kunders investor relations strategi og tiltag til relevante investorer, der kan skabe værdi for kunden som medejere.

Fundraising

Fundraising strategi målrettet relevante investorer, samt deltagelse i fundraising process, facilitering af kontakt til potentielle investorer, samt opsætning af samarbejde med relevant samarbejdspartnere i processen.

Samarbejde, mediation, og optimering af forhold til aktionærer

Nøgleordet er optimering, hvor der kan være oversete elementer samt forskellige perspektiver der skal imødekommes. Optimering af forhold til aktionærer og inkludering af disse, vil øge vækstmuligheder, og forbedre finansielle forhold. Højere aktiekurs, større volumen, bedre adgang til finansiering, mv.

Facilitere strategiske initiativer på vegne af ledelse og aktionærer

Mulighederne i aktionærkredsen og i den allerede etablerede kundebase kan udnyttes til at udbygge samarbejder og optimere relationerne. Det drejer sig om proaktivt at identificere muligheder for finansiel såvel som operationel ekspansion. 

Hvorfor vælge SHANCO?

SHANCO faciliterer muligheden for kontakt til relevante investorer, der som med-ejere har interesse i at supportere kundens selskab. Netværket kombineret med vores erfaring som investorer i noterede- og unoterede selskaber, samt erfaringen med investering i div. kapitalfonde, betyder at vi kan supportere på begge sider af handlerne og har interesse i at se vores kunder vokse.

N

Øget eksponering til relevante internationale institutionelle investorer

N

Forståelse for og kontrol over for aktionærer eller potentielle aktionærer

N

Facilitering af værdiskabende samarbejde

Det er et problem for mange mindre og mellemstore børsnoterede selskaber, at deres aktiekurs volumen er meget lav, hvilket medfører store aktiekursudsving.

Her kan selskaberne ofte også handle til en betydelig discount i forhold til selskabets reelle værdi, hvilket bl.a. kan hæmme andre finansieringsmuligheder og dermed reducere vækstmuligheder. Her kan SHANCO målrette en ny investor relations strategy, samt igangsætte, og være en aktiv del af at implementere denne.

For større selskaber, kan relationen til- og samarbejdet med aktionærer også være en udfordring. Her kan der føres aktivistkampagner, der kan være strategiske uenigheder, mv.

Der kan dog i stedet også være strategiske muligheder såfremt en attraktiv ejerkreds findes. Her kan det være nødvendigt at selv at gøre investor opmærksom på muligheder, iht. Deres investeringsstrategi og underliggende aktiver, som eksempel.

Om SHANCO ApS

Selskabet blev stiftet i 2022 af Alexander Linnemann efter flere års erfaring som professionel investor, senest som Head of Equities i et family office, og før det Portfolio Manager og Analyst. Som Head of Equities forvaltede Alexander Linnemann betydelige midler investeret globalt opportunistisk i samarbejde med CEO’en samt analytikere, og som Portfolio Manager investeredes der i hedge fonde, private equity fonde, credit fonde, venture fonde, aktier, obligationer, råvarer, osv. Altså et bredt mandat, der skabte et bredt indblik i sammenhængene i de finansielle markeder.

SHANCO blev således stiftet på baggrund af erfaring som investor. Disse erfaringer fremhævede at der er værdiskabende elementer ved at vælge de rette aktionærer, samt at der er mange selskaber som undlader at samarbejde med aktionærer og være proaktive i udvælgelsen af aktionærer. SHANCO vil således skabe målbar værdi i form af øget valuation, hvis det er berettiget, øget volumen, og stærkere ejerbase som kan supportere vækst. Altså vil SHANCO skabe et bedre finansielt fundament.

Hvordan foregår samarbejdet?

SHANCO arbejder som ekstern partner. Det indebærer at præsentere div. analyser til ledelse og bestyrelse, samt at facilitere og deltage i investor møder. Vi arbejder sammen med ledelsen og bestyrelsen, og det kan involvere medarbejdere, kunder, aktionærer, osv. Det vil afhænge af kundens behov og udfordringer, samt udvikle sig i takt med selskabet. 

Hvorfor skal vi arbejde sammen med aktionærer som børsnoteret selskab?

Kapitalfonde, private investorer, mv., har en interesse i at selskabets aktiekurs stiger, når først de har investeret. De har ofte mange ressourcer som kan udnyttes og kan supportere selskabet. Hvis disse ikke allerede har investeret kan børsnoterede selskaber proaktivt udvælge relevante investorer, som yderligere kan supportere dem. Dette er relevant og ofte overset udenfor krisesituationer eller unoterede markeder.

Det ligger uden for vores kapacitet og fokus, hvorfor skal vi være proaktive?

Der er mange muligheder ved at etablere et samarbejde med institutioner/aktionærer hvis interesse det er, at se jeres aktiekurs vokse. De vil altså ofte gøre meget for at få dette til at ske. Det skaber derudover også mere tillid til ledelsen og bestyrelsen når ejerne inddrages, hvis det er relevant. Modsat, kan der opstå store problemer hvis ejerkredsen er uenige omkring strategi, medarbejdere, mv. 

Lad SHANCO som jeres partner bane vejen for et bedre finansielt fundament og fremtidig vækst

Vores forretningsprincipper er enkle…

N

Få svar inden for 24 timer

N

Fokus på gennemskuelighed og effektivitet

N

Vi arbejder uden interessekonflikter

N

Vi skaber målbar værdi på relevante parametre

N

Vi er partnere som deltager i og udvikler os sammen med kunden

SHANCO ApS · CVR 43309099 · Store Kongensgade 32 · 1264 København K

E-mail info@shanco.dk · Tlf. +45 3123 7797